Tillbaka

Välj Gymnasieprogram eller Yrke

Välj yrke

Agronomexamen

Följande krävs för att bli behörig

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Apotekarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Arbetsterapeutexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Arkitektexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))

Audionomexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • sh 1b(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Biomedicinsk analytikerexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 3b/3c

Brandingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Kemi 1
 • Fysik 2
 • Matematik 4

Civilekonomexamen

Följande krävs för att bli behörig

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Moderna språk – aktuellt språk 3

Civilingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Kemi 1
 • Fysik 2
 • Matematik 4

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Kemi 1
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Moderna språk - aktuellt språk 3

Kurskombination 3:

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Dietistexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Djursjukskötarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Fysioterapeutexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Idrott och hälsa 1
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))

Förskollärarexamen och grundlärarexamen, inriktning fritidshem

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+ Fysik (1b1+1b2))

Grundlärarexamen förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/Grundlärarexamen årskurs 4–6

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+ Fysik (1b1+1b2))

Hippologexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Högskoleingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Kemi 1
 • Fysik 2
 • Matematik 3c

Juristexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Jägmästarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Landskapsarkitektexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))

Landskapsingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Lantmästarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Logopedexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Läkarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Optikerexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))

Ortopedingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Kemi 1
 • Fysik 2
 • Matematik 3c

Psykologexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(Samhällskunskap 1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Receptarieexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Röntgensjuksköterskeexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b/1a2
 • Matematik 2a/2b/2c

Sjukhusfysikerexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Sjuksköterskeexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Sjöingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Fysik 1a/1b1

Sjökaptensexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Fysik 1a/1b1

Skogsmästarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Skogsteknikerexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Socionomexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(Samhällskunskap 1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Studie- och yrkesvägledarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Tandhygienistexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Tandläkarexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Tandteknikerexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Trädgårdsingenjörsexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
 • Matematik 2a/2b/2c

Veterinärexamen

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Ämneslärarexamen 7–9, Teknik

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+fy 1a/(1b1+1b2))

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Dans och Teater

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Filosofi och Juridik

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Företagsekonomi

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Grekiska

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Klassisk grekiska - språk och kultur 2

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Latin

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Latin - Språk och kultur 2

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Naturkunskap

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+fy 1a/(1b1+1b2))

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Psykologi

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, Teknik

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Fysik 2
 • Matematik 4

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Bild, Engelska, Musik, Svenska och Svenska som andraspråk

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Biologi

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Kemi 1
 • Biologi 2
 • Matematik 3b/3c

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Fysik

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Fysik 2
 • Matematik 4

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Geografi

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 2a/2b/2c

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Historia och Religionskunskap

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Idrott och hälsa

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Idrott och hälsa 2/motsv.
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1/(1b1+1b2)

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Kemi

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Biologi 1
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Matematik

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Matematik 4

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Moderna språk

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Moderna språk - aktuellt språk 3

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Modersmål

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Modersmål 2/ motsv.

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Samhällskunskap

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 2

Ämneslärarexamen årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Teckenspråk

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Svenskt teckenspråk för hörande 3/motsv.

Ämneslärarexamen årskurs 7–9, Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Följande krävs för att bli behörig

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)