Innehåll på denna sida

Frågor du kan ställa till förskolan

Här har vi samlat exempel på frågor som du som vårdnadshavare kan ställa till förskolan innan du väljer förskola till ditt barn.

Likheter och skillnader mellan förskolor

 • Kan ni berätta om er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling?

Storlek på förskolan, på barngrupperna och barngruppers sammansättning

 • Hur mycket utbildad personal arbetar i varje barngrupp?
 • Hur många barn är det i varje barngrupp?
 • Har barngrupperna gemensamma ytor, egna avdelningar eller både och?

Personalen i förskolan

 • Hur många förskollärare finns det på förskolan?
 • Hur gör ni när ni behöver ta in vikarier?
 • Hur arbetar ni för att personalen ska utveckla sin kompetens?

Kommunala och fristående förskolor

 • Om förskolan drivs av ett trossamfund, märks det på verksamheten och i så fall hur?
 • Om det är ett föräldrakooperativ, hur mycket förväntas jag som vårdnadshavare hjälpa till med matlagning, städning och andra sysslor?

Pedagogiska inriktningar i förskolan

 • Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogisk inriktning?
 • Vilka är de grundläggande värdena bakom inriktningen?
 • Vad innebär inriktningen i praktiken, en vanlig dag på förskolan?

Kontakten med dig som vårdnadshavare

 • Hur får jag information om vad ni gör och om hur mitt barn har det?

Barn som behöver särskilt stöd

 • Hur arbetar förskolan med barn som är i behov av särskilt stöd?
 • Hur arbetar förskolan när det gäller just det särskilda stöd som mitt barn behöver?
 • Vilka resurser lägger förskolan på särskilt stöd för mitt barn, till exempel i form av personal?

Förskolans lokaler

 • Hur använder ni era lokaler, till exempel för undervisning, lek och måltider?
 • Har ni några speciella rum, som rörelserum, ateljé eller verkstad?

Utemiljön på förskolan

 • Hur använder ni era utomhusmiljöer, till exempel för undervisning och lek?
 • Brukar ni ta er till platser utanför förskolans område? Vart och hur ofta?

Aktiviteter, lek och vila på förskolan

 • Hur ser en vanlig dag och vecka ut på förskolan?
 • Hur ofta är ni utomhus?
 • Vilka platser brukar ni besöka i närområdet?
 • Vilka tider vilar barnen och hur går vilan till?
 • Vad händer om mitt barn inte somnar på vilan?

Maten på förskolan

 • Vilka tider äter barnen?
 • Hur går det till när ni äter lunch?
 • Var lagas maten?
 • Erbjuder ni ekologisk mat?
 • Vilka möjligheter till olika typer av kost finns? Till exempel om jag vill att mitt barn ska få vegetarisk mat.
 • Hur gör ni om mitt barn inte äter?

Jämlikhet i förskolan

 • Hur arbetar ni för att motverka diskriminering och främja jämställdhet mellan könen?
/