• Start
  • Förskolan
  • Om förskolan
  • Avgifter i förskolan

Avgifter i förskolan

Tre timmar per dag i allmän förskola är avgiftsfri från höstterminen det år barnet fyller tre år. Tiden utöver de tre timmarna, är avgiftsbelagd. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en förskoleplats ska kosta.

Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?