Avgifter i förskolan

Tre timmar per dag i allmän förskola är avgiftsfri från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den tid, utöver de tre timmarna, som barnet vistas i förskolan är avgiftsbelagd. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en förskoleplats ska kosta.

Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 02 januari 2020