Barngruppens storlek

Barngrupperna i förskolan ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här kvalitetsfaktorerna:

  • personalens kompetens
  • personaltäthet
  • sammansättning och antal barn i grupperna
  • barnens ålder
  • inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn

För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek på ditt barns förskola kan du kontakta förskolans rektor.

Barngruppers storlek och sammansättning på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 juni 2021