Mat i förskolan

Näringsriktig och kostnadsfri mat i förskola och grundskola ger ork och goda förutsättningar att leka och lära. När maten och ätandet är lustfyllt är det mer troligt att maten hamnar i magen.

Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan säger att måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, eller för att prata om kultur, samhälle och demokrati.

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket erbjuder stöd för förskolors arbete med måltider.

Om måltider i förskolan på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilken mat ska serveras?

Eleverna i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående förskolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till. I många kommuner har man en gemensam matsedel som följs i alla skolor och förskolor. Men det kan också vara så att det är varje skola som får bestämma sin matsedel. Vid varje skolenhet ska det finnas forum för samråd med eleverna.

Bra måltider i förskolan

Förskolan ska servera varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen. Måltiderna är en del av omsorgen om barnen.


Senast uppdaterad 27 januari 2020