Vad kostar det att gå i förskolan?

Tre timmar per dag i allmän förskola är avgiftsfri från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den tid, utöver de tre timmarna, som barnet vistas i förskolan är avgiftsbelagd. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en förskoleplats ska kosta.

Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli.

Senast uppdaterad 05 juli 2022