Innehåll på denna sida

Spetsutbildning i högstadiet

Ska du börja i eller går i högstadiet och vill få möjlighet att fördjupa dig i något eller några ämnen och börja läsa gymnasiekurser? Då kan du ansöka om att gå en spetsutbildning. Spetsutbildningarna i högstadiet finns på försök och avslutas 2027. Sista intaget till årskurs 7 görs hösten 2024.

Vad är spetsutbildning i grundskolan?

En spetsutbildning i högstadiet ger dig en särskild fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnen. Du kan läsa en eller flera gymnasiekurser och få betyg i dem. I övrigt följer du den vanliga undervisningen i skolan.

Utbildningen kan inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi)
  • samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap)
  • engelska
  • språkval.

Det finns 25 spetsutbildningar vid 24 skolor. Här kan du se vilka skolor som har spetsutbildningar.

Godkända spetsutbildningar i högstadiet, skolverket.se

Så ansöker du till en spetsutbildning

Alla elever kan ansöka till spetsutbildningarna. Om du vill ansöka vänder du dig direkt till en av de skolor som har tillstånd att anordna spetsutbildning. För att komma in behöver du göra tester eller prov. Det är skolorna som anordnar spetsutbildningar som bestämmer vad som krävs för att komma in, men de måste informera om vilka villkor som gäller för att man ska bli antagen till en utbildning.

Betyg i spetsutbildning på högstadiet

Det ska stå i ditt slutbetyg från grundskolan att du har deltagit i en spetsutbildning. Det ska också framgå vilket eller vilka ämnen som spetsutbildningen har varit inriktad mot.

Om du vill gå om den gymnasiekurs du gått i högstadiet när du börjar gymnasieskolan så har du rätt till det. Du har i så fall också rätt att få ett nytt betyg på kursen i ditt gymnasiebetyg.

Nationella prov i spetsutbildning på högstadiet

Nationella prov görs oftast i årskurs 9 och ska användas som stöd när din lärare sätter betyg. Om din lärare bedömer att du kommer bli klar med ett ämne före årskurs 9 bör du få göra nationella prov i det ämne som din spetsutbildning handlar om tidigare, det vill säga i årskurs 7 eller 8.

Nationella prov i grundskolan, skolverket.se

Riksrekryterande spetsutbildning i gymnasiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i gymnasiet.

Spetsutbildning i gymnasieskolan

/