Förberedande dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan.

Tre barn dansar balett.

Förberedande dansarutbildning ht 2021

Antagningen inför höstterminen är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod öppnar igen i oktober.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Den förberedande dansarutbildningen finns på två platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolanlänk till annan webbplats

Svenska Balettskolan Göteborglänk till annan webbplats

Antagning till förberedande dansarutbildning

Ordinarie antagning till den förberedande dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7.

Antagning i mån av plats

Det finns dock möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser för start i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier, färdighetsprov och hälsoundersökning

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

För att ansöka till årskurs 4 behövs inga förkunskaper. För att ansöka till årskurs 7 bör man ha erfarenhet av dansträning i tåskor.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik
 • dansgestaltning/konstnärlighet
 • musikalitet/rytmkänsla
 • fokusering på uppgifter
 • fysiska förutsättningar
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

För att ansöka till årskurs 4 behövs inga förkunskaper. För att ansöka till årskurs 7 bör man ha erfarenhet av dansträning i tåskor.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik
 • dansgestaltning/konstnärlighet
 • musikalitet/rytmkänsla
 • fokusering på uppgifter
 • fysiska förutsättningar
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 • Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 20 maj 2021 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning.
 • Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

 • Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 • Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 20 maj 2021 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning.
 • Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Jury vid färdighetsproven år 4-6 och 7-9

Den som söker till dansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket.

Jury vid färdighetsproven 2021

Juryn för färdighetsprov årskurs 4-6

Jurymedlemmar

Elisabet Sjöstedt Edelholm/Ordförande (GOT och STO)
Lektor i dans för barn och unga, Stockholms konstnärliga högskola.

Lisa Drake (STO)
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Nina Höglund (GOT)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Jon Ugarriza (GOT)
Danslärare i klassisk stil, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Tina Højlund (GOT och STO)
Tivioli Balletskole/Tivoli Ballet School, Kobenhavn

Paula Castro Fernández (GOT+STO)
Chair Professor and Head of Pedagogy Department, Ph.D

Danslärare

Emma Idén (GOT)
Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Pirjo Blomqvist (STO)
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Amanda Schultz (GOT och STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Per Karlström (STO)
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Anna Nygren (STO)
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Lee Shiel (GOT)
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Jury för färdighetsprov årskurs 7-9

Jurymedlemmar

Fatima de Cerqueira (Ordförande)
Freelance ballet teacher.

Niels Balle (Vice ordförande)
Tidigere leder af Kungliga Danska Balettskolan & Tivoli Balettskola, København.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Micol Mantini
Dansare på GöteborgsOperan.

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Lovisa Baldal
Danspedagog modern dans.

Ola Beccau
Danslärare i klassisk balett.

Musiker

Lee Shiel
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Mariana Palacios
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Tamara Rosengren
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Juryn för färdighetsprov årskurs 4-6

Jurymedlemmar

Elisabet Sjöstedt Edelholm/Ordförande (GOT och STO)
Lektor i dans för barn och unga, Stockholms konstnärliga högskola.

Lisa Drake (STO)
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Nina Höglund (GOT)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Jon Ugarriza (GOT)
Danslärare i klassisk stil, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Tina Højlund (GOT och STO)
Tivioli Balletskole/Tivoli Ballet School, Kobenhavn

Paula Castro Fernández (GOT+STO)
Chair Professor and Head of Pedagogy Department, Ph.D

Danslärare

Emma Idén (GOT)
Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Pirjo Blomqvist (STO)
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Amanda Schultz (GOT och STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Per Karlström (STO)
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Anna Nygren (STO)
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Lee Shiel (GOT)
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Jury för färdighetsprov årskurs 7-9

Jurymedlemmar

Fatima de Cerqueira (Ordförande)
Freelance ballet teacher.

Niels Balle (Vice ordförande)
Tidigere leder af Kungliga Danska Balettskolan & Tivoli Balettskola, København.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Micol Mantini
Dansare på GöteborgsOperan.

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Lovisa Baldal
Danspedagog modern dans.

Ola Beccau
Danslärare i klassisk balett.

Musiker

Lee Shiel
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Mariana Palacios
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Tamara Rosengren
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

För elever som inte bor i Stockholm finns det möjlighet att bo på skolans elevhem. Det ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med ca 20 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta;

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 21 juni 2021