Grundsärskola (anpassad grundskola) på lättläst svenska

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om grundsärskolan. Från och med den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Grundsärskolan är nio år
och har en egen läroplan
som alla lärare följer.
Där står det vad eleverna ska lära sig
i varje ämne.

Några av ämnena i grundsärskolan är svenska, matematik,
musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I grundsärskolan
får eleverna utbildning
som i grundskolan
men lärarna anpassar undervisningen
efter elevernas behov.

Minst en gång per termin
berättar läraren
för eleven och föräldrarna
hur det går för eleven
i de olika ämnena.

Efter grundsärskolan
kan eleven söka till
gymnasiesärskolan
eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i grundsärskolan?

Det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan.

Kommunen måste först göra
en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog
hur eleven klarar
de olika ämnena.
Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.
Eleven får också
prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja
för att eleven ska få börja i
grundsärskolan.

Om eleven trivs i grundskolan
kan eleven stanna där.
Då går eleven kvar i klassen
och följer samtidigt grundsärskolans läroplan.

Vill du veta mer?

Prata med rektorn på skolan
eller med lärarna
om du vill veta mer om
grundsärskolan.

Senast uppdaterad 24 oktober 2022