• Start
  • Grundskolan
  • Räkna ut ditt meritvärde

Räkna ut ditt meritvärde

Använd Betygskalkylatorn för att räkna ut ditt meritvärde. Välj det betyg du har eller som du tror att du kommer att få.

Se hur beräkningen går till här.

I de flesta ämnen har jag betyget:

0

poäng

Meritvärdets maxpoäng är 320.
Med moderna språk är maxpoängen 340.

Justera betyg per ämne:

Bild

F

E

D

C

B

A

Betyg

Biologi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i biologi.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Engelska

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i engelska. Har du inte minst E i engelska men i de andra behörighetsgivande ämnena kan du ändå vara behörig.

Läs mer om undantag i engelska på skolverket.se

F

E

D

C

B

A

Betyg

Fysik

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i fysik.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Geografi

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i geografi

F

E

D

C

B

A

Betyg

Hem- och konsumentkunskap

F

E

D

C

B

A

Betyg

Historia

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i historia

F

E

D

C

B

A

Betyg

Idrott och hälsa

F

E

D

C

B

A

Betyg

Kemi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i kemi.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Matematik

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i matematik

F

E

D

C

B

A

Betyg

Musik

F

E

D

C

B

A

Betyg

Religionskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i religion.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Samhällskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i samhällsvetenskap.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Slöjd

F

E

D

C

B

A

Betyg

Svenska

För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program behöver du ha minst betyget E i svenska

F

E

D

C

B

A

Betyg

Teknik

F

E

D

C

B

A

Betyg

Moderna språk

För att kunna söka till gymnasieskolan behöver du ha minst E i svenska, engelska eller matematik.

F

E

D

C

B

A

Betyg

Så här beräknas poängen:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng