• Start
  • Grundskolan
  • Räkna ut ditt meritvärde

Räkna ut ditt meritvärde

Använd betygskalkylatorn för att räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet. Betygen räknas om till siffror. Välj det betyg du har eller som du tror att du kommer att få.

0

poäng

Meritvärdets maxpoäng är 320.
Med moderna språk är maxpoängen 340.

I de flesta ämnen har jag betyget:

Justera betyg per ämne:

Bild
A
B
C
D
E
F
Biologi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i biologi.

A
B
C
D
E
F
Engelska

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i engelska. Har du inte minst E i engelska men i de andra behörighetsgivande ämnena kan du ändå vara behörig.

Läs mer om undantag i engelska på skolverket.se
A
B
C
D
E
F
Fysik

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i fysik.

A
B
C
D
E
F
Geografi

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i geografi.

A
B
C
D
E
F
Hem- och konsumentkunskap
A
B
C
D
E
F
Historia

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i historia.

A
B
C
D
E
F
Idrott och hälsa

För elever som läser en förberedande dansarutbildning ersätter ämnet dans ämnet idrott och hälsa.

A
B
C
D
E
F
Kemi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i kemi.

A
B
C
D
E
F
Matematik

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i matematik.

A
B
C
D
E
F
Musik
A
B
C
D
E
F
Religionskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i religion.

A
B
C
D
E
F
Samhällskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i samhällsvetenskap.

A
B
C
D
E
F
Slöjd
A
B
C
D
E
F
Svenska/svenska som andraspråk

För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program behöver du ha minst betyget E i Svenska/svenska som andraspråk.

A
B
C
D
E
F
Teknik
A
B
C
D
E
F
Elevens val, nybörjarspråk

Har du inte läst Elevens val, nybörjarspråk kryssar du i "hoppa över" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F
Moderna språk

Har du inte läst Moderna språk kryssar du i "hoppa över" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F
Modersmål/teckenspråk

Har du inte läst Modersmål/teckenspråk kryssar du i "hoppa över" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F

Så här beräknas poängen:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Så här räknar du ut ditt meritvärde