Ditt meritvärde

Ditt resultat är poäng

Olika program kräver olika förkunskaper (behörighet). Här kan du se vilka förkunskaper du behöver för att vara behörig till olika program på gymnasieskolan:

Så här beräknas poängen:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Maxpoäng
Meritvärdets maxpoäng är 320 eller 340 med moderna språk.