Mitt meritvärde

Meritvärdets maxpoäng är 320 eller 340 med moderna språk.

poäng

Meritvärde

Ditt resultat är poäng

Olika program kräver olika förkunskaper (behörighet). Här kan du se vilka förkunskaper du behöver för att vara behörig till olika program på gymnasieskolan:

Så här beräknas poängen:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng