Innehåll på denna sida

Fakta och tips när du ska välja grundskola

Tänk igenom vad som är viktigt för dig och vad du vill veta om skolan. Här ger vi tips på frågor du kan ställa.

Två elever som antecknar och ler mot varandra.

När du har kontakt med eller besöker en skola kan du först titta på de uppgifter om skolan som finns i verktyget Hitta och jämför grundskolor. Utifrån dessa uppgifter kan du ställa frågor till skolan om till exempel elevernas resultat eller om lärarna.

Uppgifter om olika grundskolor i verktyget Hitta och jämför skolor

Det finns också många saker som inte mäts i Skolverkets statistik. Här kommer förslag på områden som kan vara intressanta att ta reda på mer om.

Frågor om studierna

 • Verkar skolan ha höga ambitioner för alla elever?
 • Hur arbetar skolan för att alla elever ska nå målen?
 • Om någon elev vill gå snabbare framåt – hur hanterar skolan det?
 • Om du är intresserad av en skola med speciell profil – ta reda på hur mycket tid som faktiskt ägnas åt profilämnet.
 • Vad har man för arbetssätt på skolan? Är det något speciellt skolan vill lyfta fram?

Frågor om studiemiljö och lokaler

 • Hur arbetar skolan för att få arbetsro på lektionerna?
 • Är det en stor eller liten skola, och vad passar mig bäst?
 • Avståndet till skolan och eventuell resväg.
 • Skolmaten – var lagas den?
 • Hur nöjda är eleverna som går på skolan med undervisningen och miljön? Fråga efter resultat från enkäter eller andra undersökningar.
 • Hur ser lokaler för olika ämnen, raster och skolgården ut? Finns alla lokaler i skolan eller ligger de någon annanstans?

Frågor om särskilda behov och rättigheter

 • Elever som har behov av särskilt stöd – hur arbetar skolan med dem?
 • Hur ser skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling ut?
 • Hur ser tillgången till skolhälsovård, kurator, psykolog och studie och yrkesvägledare ut?

Frågor om lärare och ledning

 • Trivs lärarna, hur ser personalomsättningen ut?
 • Rektors ledarskap, vilka områden lyfter rektorn upp som viktiga?
 • Vad säger Skolinspektionens senaste granskning av skolan?
/