Språkval och meritpoäng

Språkvalet har stor betydelse i både grundskolan och i gymnasieskolan. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge dig viktiga meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan och till högskolan och fördelar i yrkeslivet.

Två elever i ett klassrum med laptops.

Det är roligt och användbart att kunna många språk. Du kan till exempel prata med folk i andra länder, förstå vad de säger i utländska filmer eller jobba utomlands. Du kan också få större chans att komma in på den gymnasieutbildning du vill om du läser språk.

Vilka språk kan du välja?

Alla skolor ska erbjuda minst två av språken franska, tyska eller spanska som du som elev får läsa som ditt språkval. En skola kan även välja att erbjuda fler språk. Din skola ska informera om vilka språk som du kan välja mellan.

Det är inte garanterat att du kan läsa samma språk på gymnasieskolan du väljer och din grundskola.

Du som läser ett modernt språk som språkval i grundskolan kan räkna det betyget utöver betygen i de 16 obligatoriska ämnena när de söker till gymnasieskolan. Då kan du räkna det som ett 17:e betyg, och öka dina chanser att komma in på den gymnasieskola du vill.

Du har också rätt att välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål som språkval. Då kan du dock inte tillgodoräkna dig betyget som ett 17:e betyg.

Du kan kontakta din skola eller kommun för att få mer information om vad som skiljer de olika språken åt. Det är samma kursplan och betygskriterier för alla moderna språk. Alla kommuner måste erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska.

Ladda ner broschyren Dags för språkval! Länk till annan webbplats.

Språkval eller elevens val

Du måste också välja att läsa ett modernt språk som så kallat språkval för att få meritpoäng. Du måste också börja läsa språket senast årskurs 6 i grundskolan för att få så hög meritpoäng som möjligt. Då hinner du läsa språket till steg 2 i grundskolan och kan börja på kursen Moderna språk 3 i gymnasieskolan.

Du kan också börja läsa ett språk senare om du väljer att läsa språket som elevens val, ofta i årskurs 8. Då hinner du bara till steg 1 i grundskolan, och kan inte få maximal meritpoäng för moderna språk när du söker till gymnasieskolan.

Meritpoäng för moderna språk

Dina 16 bästa slutbetyg från grundskolan används för att räkna ut ett meritvärde inför ansökan till gymnasieskolan. Ett exempel på sammanlagd betygspoäng är om eleven har A i alla ämnen räknas det som 20 (poäng) x 16 (ämnen) = 320 poäng, meritvärde. Utöver dessa betyg så får ett 17:e betyg i moderna språk läggas på och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Du kan dock bara göra det om du läst ett av de moderna språken som språkval. Svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål som språkval kan inte räknas som ett 17:e betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval.

Om du fått betyg i färre ämnen

Du kan räkna ditt betyg i moderna språk som meritvärde, även om du fått betyg i färre än 16 ämnen. Men du kan då inte komma upp i det maximala meritvärdet som är 340 poäng.

Modersmål och modersmål som nationellt minoritetsspråk

Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och inte får samma möjlighet att använda betyget i moderna språk för att öka ditt meritvärde. En fördel med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att du på så vis får undervisning i ditt vanliga schema, inom reglerad undervisningstid.

Du har rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan om du har goda kunskaper i språket. Det är dock inte garanterat att du kan fortsätta läsa ditt modersmål på gymnasieskolan. Kontakta din gymnasieskola för att få reda på vilka språk du kan läsa.

Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Läs mer om modersmålsundervisning och nationella minoritetsspråk

Rätt till modersmålsundervisning, information på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Att byta språkval

I grundskolan är det möjligt att byta ditt moderna språk mot modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Det kan påverka möjligheten att få meritpoäng till högskolan.

Meritpoäng vid ansökan till högskolan

När du söker till högskolan kan du maximalt lägga till 2,5 meritpoäng till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av slutbetyget i gymnasieskolan som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in den högskoleutbildning du vill. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen.

Mer om meritpoäng på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2023