Samhällsvetenskapsprogrammet på Amerikanska Gymnasiet Stockholm

Gymnasieskolan

Information

cirka 180

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Läs mer om vilka inriktningar som finns inom Samhällsvetenskapsprogrammet

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Antagningspoäng

Medelvärdet och det lägsta meritvärdet bland elever som antogs på programmet 1 juli 2023. Observera att poängen kan ändras efter reservantagning. För att få den mest aktuella antagningspoängen se respektive antagningskansli (https://antagningskanslier.skr.se/).

 • Medel antagningspoäng
  247,9
 • Lägsta antagningspoäng
  207,5

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet.

 • Matematik 2B
  Elever från programmet
  4,7 (av max 20)
 • Engelska 6
  Elever från programmet
  16,3 (av max 20)