Naturvetenskapsprogrammet på Falu Frigymnasium

Gymnasieskolan

Information

cirka 60

Inriktningar

 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap

Läs mer om vilka inriktningar som finns inom Naturvetenskapsprogrammet

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Antagningspoäng

Medelvärdet och det lägsta meritvärdet bland elever som antogs på programmet 1 juli 2023. Observera att poängen kan ändras efter reservantagning. För att få den mest aktuella antagningspoängen se respektive antagningskansli (https://antagningskanslier.skr.se/).

 • Medel antagningspoäng
  274,2
 • Lägsta antagningspoäng
  195,0

Betyg

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om han eller hon uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

 • Behöriga till högskola
  Elever från programmet
  84,0%
  Genomsnitt i Sverige
  92,8%
 • Genomsnittligt betygspoäng
  Elever från programmet
  16,5 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  16,0 (av max 20)

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet.

 • Svenska 3
  Elever från programmet
  16,4 (av max 20)
 • Svenska som andraspråk 3
  Elever från programmet
  12,0 (av max 20)
 • Matematik 3C
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag
 • Matematik 4
  Elever från programmet
  11,7 (av max 20)
 • Engelska 6
  Elever från programmet
  14,2 (av max 20)