Restaurang- och livsmedelsprogrammet på af Chapmangymnasiet

Gymnasieskolan

Information

cirka 60

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Antagningspoäng

Medelvärdet och det lägsta meritvärdet bland elever som antogs på programmet 1 juli 2019/20. Observera att poängen kan ändras efter reservantagning. För att få den mest aktuella antagningspoängen se respektive antagningskansli (https://antagningskanslier.skr.se/).

 • Medel antagningspoäng
  188,8
 • Lägsta antagningspoäng
  80,0

Betyg

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om han eller hon uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

 • Behöriga till högskola
  Elever från programmet
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  22,5%
 • Genomsnittligt betygspoäng
  Elever från programmet
  13,7 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  14,0 (av max 20)

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

 • Svenska 1
  Elever från programmet
  10,3 (av max 20)
 • Matematik 1A
  Elever från programmet
  8,6 (av max 20)
 • Engelska 5
  Elever från programmet
  13,4 (av max 20)