Vård- och omsorgsprogrammet på af Chapmangymnasiet

Gymnasieskolan

Information

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

 • Svenska 1 info
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag
 • Engelska 5 info
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag

af Chapmangymnasiet

Gymnasieskolan - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Drottninggatan 49

37132 KARLSKRONA

Telefon

0455-304093

E-post

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  14,7
  Genomsnittet i Sverige är 11,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  84,8%
  Genomsnittet i Sverige är 81,4%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  2,0
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  3,8

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.