Vård- och omsorgsprogrammet på af Chapmangymnasiet

Gymnasieskolan

Information

cirka 10

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Antagningspoäng

Medelvärdet och det lägsta meritvärdet bland elever som antogs på programmet 1 juli 2019. Observera att poängen kan ändras efter reservantagning. För att få den mest aktuella antagningspoängen se respektive antagningskansli (https://antagningskanslier.skr.se/).

 • Medel antagningspoäng
  183,0
 • Lägsta antagningspoäng
  140,0

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet.

 • Svenska 1
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag
 • Engelska 5
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag