Programinriktat val på Aleholm

Gymnasieskolan

Information

cirka 20

Inriktningar

  • Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
  • Programinriktat val mot Ekonomiprogrammet
  • Programinriktat val mot Industritekniska programmet
  • Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet
  • Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Programinriktat val mot Teknikprogrammet
  • Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer om vilka inriktningar som finns inom Programinriktat val