Programinriktat val på Alléskolan 2

Gymnasieskolan

Information

cirka 60

Inriktningar

  • Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet
  • Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer om vilka inriktningar som finns inom Programinriktat val