Ekonomiprogrammet på Academy of Retail and Business (ARB)

Gymnasieskolan

Information

Academy of Retail and Business (ARB)

Gymnasieskolan - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Östra Vallgatan 37 A

29131 KRISTIANSTAD

Telefon

0768-202060

E-post

jimmy.safstrom@arbsweden.com

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Skolans webbplats

http://www.arbsweden.comlaunch

Information

Skolbibliotek

info

Nej

Program på skolenheten

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  16,6
  Genomsnittet i Sverige är 11,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  41,7%
  Genomsnittet i Sverige är 81,4%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  Data saknas
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.