Naturvetenskapsprogrammet på Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage

Gymnasieskolan

Information

cirka 30

Inriktningar

  • Naturvetenskap och samhälle
  • Naturvetenskap

Läs mer om vilka inriktningar som finns inom Naturvetenskapsprogrammet

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Antagningspoäng

Medelvärdet och det lägsta meritvärdet bland elever som antogs på programmet 1 juli 2023. Observera att poängen kan ändras efter reservantagning. För att få den mest aktuella antagningspoängen se respektive antagningskansli (https://antagningskanslier.skr.se/).

  • Medel antagningspoäng
    282,5
  • Lägsta antagningspoäng
    215,0