Innehåll på denna sida

Idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Så här söker du

Vill du söka till ett riksidrottsgymnasium ska du först vända dig till specialidrottsförbundet för den idrott du är intresserad av för den idrottsliga antagningen. Därefter vänder du dig till skolan för antagningen till program.

Ansökan till de nationellt godkända idrottsutbildningarna kan ske på olika sätt. För vissa idrotter ska du först vända dig till specialidrottsförbundet och därefter till skolan. Andra idrotter överlåter antagningen till skolan.

Godkända riksidrottsgymnasier

På Skolverket.se kan du läsa vilka idrotter, orter och skolor som kommer att bedriva riksidrottsgymnasium.

Skolverket.se, godkända utbildningar

/