Innehåll på denna sida

Individuella program

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan på grund av din funktionsnedsättning.

Film: Individuella program i anpassade gymnasieskolan (tid: 02:48 minuter)

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats.

Det här lär du dig på programmet

Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra och du får lära dig matematik som du behöver i din vardag.
Du får också lära dig om naturen och samhället.
Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv.
Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig till exempel i musik, filmer, spel och tidningar.
Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater.
Du får kunskaper som ska ge dig möjlighet att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

/