Innehåll på denna sida

Lärlingsutbildning

Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Det innebär att du går minst halva din gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan.

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många lärlingsplatser som finns inom olika program. Du måste själv ta reda på vilka möjligheter du har där du bor. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare!

Att vara lärling

Genom att vara lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt.

Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

Du som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Lärlingsersättning

Du som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning. Det är ett bidrag för måltider och resor som du kan få när du är lärling på en arbetsplats. För att kunna få bidraget måste du uppfylla ett antal krav. Läs mer på CSNs webbplats.

Läs mer om lärlingsersättning på csn.se

Försäkring vid arbetsplatsförlagd utbildning

Elever i gymnasieskolan som är på arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning är försäkrade mot personskada hos Kammarkollegiet. Ersättning kan lämnas för sveda och värk och kvarstående besvär. För skadeanmälningsblankett och mer information gå till Kammarkollegiets webbplats.

/