Innehåll på denna sida

Programmet för skog, mark och djur

Programmet skog, mark och djur är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk.

Film: Film som kort beskriver programmet för skog, mark och djur (3:01)

Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att träna och lära dig att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med djurskötsel.
På programmet får du lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen.
Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och parker. Du får också kunskaper om odling av blommor och grönsaker.
Om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller lantbruksdjur.
Du får kunskaper om hur man använder och sköter de verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete.
På programmet får du träna dig att arbeta med andra och att kunna möta och samtala med olika personer.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Programstruktur för skog, mark och djur (pdf)

/