Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever från hela landet kan söka på samma villkor.

En skola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast några orter i landet eller om enskildas elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

Vill du gå en riksrekryterande utbildning ska du söka via din egen kommun.

/