Särskilda varianter

En särskild variant i anpassade gymnasieskolan är en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

/