• Start
  • Gymnasieskolan
  • Behörighetsvisaren

Från och med hösten 2023 ingår grundläggande behörighet i alla yrkesprogram. Behörighetsvisaren är uppdaterad utifrån de nya bestämmelserna.

Behörighetsvisaren

Se exempel på utbildningar på universitet och högskola som du kan bli behörig till efter de olika gymnasieprogrammen.

Mer om gymnasiet och behörighet

Alla utbildningar finns inte med

I behörighetsvisaren visas endast utbildningar som ger en yrkesexamen från högskolan eller universitet. Universitets- och högskolerådet (UHR) bestämmer behörighetskraven till dem. Det gör att kraven är desamma på alla lärosäten där utbildningen ges.

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även på yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux.

Här hittar du en mängd olika utbildningar och information om behörighetskrav till dem.

UHRs författning 2020:5 där utbildningarna och behörighetskraven finns samlade (pdf) Länk till annan webbplats.