• Hem
  • Gymnasieskolan
  • Behörighetsvisaren

Behörighetsvisaren

Se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.

Behörighet efter yrkesprogram

Vi arbetar med att vidareutveckla behörighetsvisaren för att även kunna visa behörigheter efter yrkesprogrammen.

Vad är behörighet?

Att vara ”behörig” innebär att ha de förkunskaper som krävs för att kunna söka in på en specifik utbildning. Olika utbildningar på högskolan kräver olika förkunskaper (behörighet) och gymnasieskolans program ger olika förkunskaper.

Använd behörighetsvisaren för att se:

  • vilka förkunskaper som de olika programmen ger och
  • vilka förkunskaper du behöver för att vara behörig till några exempel på utbildningar på högskolan.

Alla utbildningar finns inte med

De högskoleutbildningar som visas i behörighetsvisaren är de som ger en yrkesexamen från högskolan. Universitets- och högskolerådet (UHR) bestämmer behörighetskraven till dem. Det gör att kraven är desamma på alla lärosäten där utbildningen ges.

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även en mängd yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och yrkeshögskolan.

Behörighetsvisaren granskades senast 2020-04-15