Innehåll på denna sida

Betyg och meritpoäng för studier efter gymnasieskolan

Här kan du läsa mer om betyg och meritpoäng i gymnasieskolan.

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du läser vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Här kan du läsa om hur det fungerar med betyg och meritpoäng i gymnasieskolan.

Betyg i gymnasieskolan

Om du går ett nationellt gymnasieprogram får du betyg efter varje avslutad kurs. Du får också betyg på gymnasiearbetet.

På introduktionsprogram sätter läraren betyg efter varje avslutad kurs eller grundskoleämne.

Betygsskalan har sex steg: A – F. De första, A - E, står för godkända resultat. F står för inte godkänt resultat. Om du har haft så stor frånvaro att läraren inte kan sätta betyg får du ett streck.

Jämförelsetal

Jämförelsetal är ditt genomsnittliga betyg från gymnasiet. Bokstavsbetygen får ett siffervärde och viktas utifrån hur stora kurserna är. Ett betyg i en stor kurs påverkar ditt jämförelsetal mer än ett betyg från en liten kurs.

Om du har läst någon utökad kurs räknar du med den i ditt jämförelsetal om den krävs för att du ska bli behörig till högre studier eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med. Om du har kompletterat dina betyg efter gymnasieskolan, för att bli behörig, ska du räkna med betygen från de kurserna också. Som högst kan du ha 20,0 i jämförelsetal.

Räkna ut ditt jämförelsetal för ditt gymnasiebetyg

Meritpoäng

Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du läser vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Som mest kan du få 2,5 poäng extra. För att du ska få meritpoäng krävs att du har något av betygen A – E i kursen. Kurser som du måste ha för att vara behörig till högre studier ger inte meritpoäng. Meritpoängen räknas ihop med ditt jämförelsetal när du söker till en högskola eller ett universitet. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bäst meritvärde.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng (antagning.se)

Meritpoäng för engelska – max 1,0 meritpoäng (antagning.se)

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng (antagning.se)

Meritvärde

Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Som max kan du få 22,5 i meritpoäng.

/