• Start
  • Gymnasieskolan
  • BV4

TESTA DIG FRAM

Behörighetsvisaren

Se exempel på utbildningar på universitet och högskola som du kan bli behörig till efter de olika gymnasieprogrammen.

Behörighet till yrken

Alla utbildningar finns inte med

I behörighetsvisaren visas endast utbildningar som ger en yrkesexamen från högskolan eller universitet. Universitets- och högskolerådet (UHR) bestämmer behörighetskraven till dem. Det gör att kraven är desamma på alla lärosäten där utbildningen ges.

Det finns många fler utbildningar på högskolan och även på yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux.

Mer om gymnasiet och behörighet

Hitta rätt utbildning för dig

Hitta utbildning för vuxna

Hitta rätt utbildning för dig

Hitta utbildning för vuxna

Hitta rätt utbildning för dig

Hitta utbildning för vuxna