Innehåll på denna sida

Gymnasieprogrammens olika delar

Gymnasieprogram består av olika ämnen och kurser. Här kan du läsa mer om hur gymnasieprogrammen är uppbyggda.

Information om gymnasieskolan på andra språk

Gymnasieprogrammens delar

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i

 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma ämnen
 • inriktningar, programfördjupningar
 • individuellt val
 • gymnasiearbete (examensarbete).

Gymnasiegemensamma ämnen

De nationella programmen har en kärna av ämnen som alla läser. Det är de gymnasiegemensamma ämnena. De gymnasiegemensamma ämnena är

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska/svenska som andraspråk.

Du läser olika mycket av de gymnasiegemensamma ämnena beroende på vilket program du går.

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är de ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar

Inriktningar är områden du kan välja att fördjupa dig inom. På alla alla program utom vård- och omsorgsprogrammet finns det inriktningar.

Programfördjupning

Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Här kompletterar och fördjupar du dina kunskaper. Vilka ämnen och kurser som finns att välja på skiljer sig mellan olika skolor. Vissa har ett färdigt paket med kurser som ingår i programmet. Andra erbjuder ett antal olika kurser som eleverna kan välja mellan.

Individuellt val

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser de erbjuder att välja mellan. På yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på alla program.

Gymnasiearbete

I utbildningen på alla program ingår ett gymnasiearbete, som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att du ska få examen. Det är med gymnasiearbetet som du som elev knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Kurser

Ämnena på gymnasieskolan är indelade i kurser som bygger på varandra. Du läser en eller flera kurser inom de olika ämnen som ingår i programmen. De flesta kurserna omfattar 100 poäng. Det finns även kurser som är på 50 och 150 poäng.

Ett nationellt program motsvarar 2 500 poäng.

Exempel: Kurser i Historia

Historia 1a1 och 1a2 motsvarar Historia 1b. Vill man fördjupa sig kan man läsa Historia 2a eller 2b och sedan Historia 3.

/