Innehåll på denna sida

رشته فنی/حرفه ای که به یک دیپلم فنی/حرفه ای ختم می شود

رشتۀ بهره برداری از طبیعت

آیا به حیوانات علاقمند هستید و یا دوست دارید در دامن طبیعت باشید. مخاطب رشتۀ بهره برداری از طبیعت صنایع افرادی هستند که می خواهند با گیاهان، جانوران، خاک، آب یا جنگل کار کنند.

فیلم: این فیلم رشته بهره برداری از طبیعت را بطور خلاصه توضیح می دهد (5:25)

موارد زیر را در رشته بهره برداری از طبیعت فرا می گیرید

در رشته بهره برداری از طبیعت می توانید به آرزوی خود برای کار با جانوران و طبیعت برسید. برای آنکه از این رشته تحصیلی خوشنود باشید بایستی یک علاقه اساسی به موردی در زمینه بهره برداری از طبیعت داشته باشید. شما به داشتن هیچگونه پیش دانش نیازی ندارید چون همه چیز را در این رشته تحصیلی یاد می گیرید.

شما در این رشته تحصیلی استعداد خود برای بهره برداری از طبیعت را گسترش می دهید. شما از تنوع انواع در طبیعت و چگونگی تأثیرگذاری واحدهای فعالیت مختلف بر طبیعت درک وسیع تری کسب می کنید. شما همچنین زیست شناسی، اکولوژی، تکنیک و اقتصاد نیز یاد می گیرید.

شما یاد می گیرید زمینه بهره برداری از طبیعت به شیوه ای پایدار را بصورت انتقادی بررسی و تأمل کنید. شما کارهای عملی و مسائل کاری مختلفی را یا بطور انفرادی یا بهمراه دیگران حل می کنید. شما توان بدست گرفتن ابتکار عمل خود را تمرین می کنید، راهکار های جدید و خلاق را گسترش می دهید، و امکانات اداره کردن شرکت خصوصی خود را یاد می گیرید. شما برنامه ریزی و اجرای وظایف کاری را تمرین کرده و سپس نتیجه کار را قضاوت می کنید.

در این رشته اهمیت بسیاری به مسائل محیط کار به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از کار و ساختن یک تندرستی مطلوب داده می شود.

از این فرصت برای تحصیل در این رشته استفاده کنید! در این رشته معلومات بسیار زیادی نیز در باره مدیریت و تماس بسیار در بازار کار نیز کسب می کنید. این فوق العاده با ارزش است. شما بینش فردی بیشتری پیدا می کنید، خصوصیات فردی شما رُشد می کند و شناخت بهتری از خود بدست می آورید.

الیاس/رشته بهره برداری از طبیعت با شاخه گردشگری در طبیعت را خوانده است

شما می توانید بلافاصله پس از اتمام این رشته تحصیلی شروع به کار کنید یا ادامه تحصیل بدهید. با انتخاب ماده های درسی صحیح می توانید برای ادامه تحصیلات عالی واچد شرایط بشوید.

اهداف مدرک تحصیلی

اهداف مدرک تحصیلی معلوماتی را شرح می دهد که شما بایستی پس از گرفتن دیپلم در یک رشته بخصوص دبیرستانی کسب کرده باشید.

Examensmål för naturbruksprogrammet (skolverket.se)

(اهداف مدرک تحصيلی در رشته بهره برداری از طبيعت. لينک به يک وبسايت ديگر.)

ساختار رشته تحصیلی

در ساختار برنامه ماده های درسی و دوره های آموزشی تشکیل دهنده رشته تحصیلی را مشاهده می کنید. شما همچنین تعداد امتیازهای هر دوره آموزشی را نیز می بینید.

Programstruktur för naturbruksprogrammet (pdf)

ساختار رشته تحصيلی بهره برداری از طبيعت External link, opens in new window.

شش شاخه مختلف

گردشگری در طبیعت

  • شما یاد می گیرید که منابع طبیعی چگونه اداره شوند و در دسترس گردشگران قرار بگیرند و اینکه شما چگونه می توانید تجربیات آنان از طبیعت را راهبری کنید. این شاخه اماکن کار بعنوان راهنمای طبیعت، ماهیگیری ورزشی، کار در زمینه شکار و مراقبت از حیات وحش یا کار در فروشگاههای تجهیزات شکار را ایجاد می کند.

مراقبت از جانوران

  • شما در باره جانوران، رفتار حیوانات و هماهنگی رفتاری بین انسان ها و حیوانات را یاد می گیرید. این شاخه بطور مثال امکان کار در زمینه مراقبت از جانوران، کار با سگها، یا در فروشگاههای حیوانات و تجهیزات مربوطه را ایجاد می کند.

حتی اگر هیچگونه پیشینه ای در کشاورزی ندارید از درخواست ثبت نام برای این رشته واهمه نکنید. مهمترین عامل آنست که شما علاقمند باشید و بخواهید یاد بگیرید.

تیلده/رشته بهره برداری از طبیعت با شاخه مراقبت از حیوانات را خوانده است

پرورش اسب

  • شما در باره اسب ها بعنوان موجودات بیولوژیکی، رفتار آنها و هماهنگی رفتاری بین اسب و انسان یاد می گیرید. این شاخه تحصیلی بطور مثال امکان کار کردن بعنوان تیماردار اسب با شاخه سوارکاری یا مسابقات اسب دوانی را ایجاد می کند.

کشاورزی

  • شما در باره زمین، گیاهان، حیوانات، اقتصاد، تکنیک و مدیریت منابع طبیعی یاد می گیرید. این شاخه امکان کار در زمینه کشاورزی با شاخه ماشین آلات، حیوانات، کاشت گیاهان یا خدمات روستائی را ایجاد می کند.

بهره برداری از جنگل

  • شما در باره جنگل بعنوان یک منبع پایدار یاد می گیرید و دانش خود را در زمینه تکنیک و زیست شناسی گسترش می دهید. این شاخه امکان کار بطور مثال بعنوان اپراتور ماشین آلات جنگل یا کار مراقبت از جنگل را ایجاد می کند.

باغبانی

  • شما در باره زمین، گیاهان، محیط های گیاهی و اهمیت باغ و بوستان در جامعه یاد می گیرید. این شاخه امکان کار در زمینه بطور مثال مراقبت و نگهداری از محیط های هوای آزاد، باغبانی یا احداث باغ ایجاد می کند.

پایان نامه دبیرستانی

در پایان رشته بهره برداری از طبیعت یک پایان نامه دبیرستانی در زمینه شغلی که انتخاب کرده اید تدوین می کنید که در آن نشان می دهید که توان انجام عادی ترین وظایف کاری مورد نیاز برای شروع به کاری که برای آن تحصیل کرده اید را دارا هستید.

آموزش در محل کار

بخش هایی از این رشته تحصیلی در یک یا چند محل کار به مدت حداقل 15 هفته برگزار می شود که به آن Arbetsplatsförlagt lärande) apl - آموزش در محل کار) گفته می شود. این بخش از بخش های مهم این رشته تحصیلی است. Apl برای شما تجربه و ضمناً تماس هایی ایجاد می کند که شما می توانید از آنها هنگام جستجوی کار استفاده کنید.

طی apl در رشته بهره برداری از طبیعت استفاده از مطالبی را که در مدرسه آموخته اید را کسب می کنید. شما از آنچه آموخته اید در محیط کار استفاده کرده و افراد جدیدی را ملاقات کنید.

Apl در رشته بهره برداری از طبیعت اولین تماس واقعی شما با محیط کار است. معلومات شما آزمون می شود و شما را برای یادگیری بیشتر به چالش می کشد.

دوره آموزشی کارورزی

اگر مدرسه دوره آموزشی کارورزی دبیرستانی را در این رشته تحصیلی ارائه می کند شما می توانید آنرا انتخاب کنید. مفهوم این امر آنست که شما معلومات مشابه را کسب می کنید ولی حداقل نیمی از دوره تحصیلات خود را در یک یا چند محل کار می گذرانید.

(مطالب بيشتر در باره دوره آموزشی کارورزی در دبيرستان – يک پا در محيط کار و يای ديگر در مدرسه)

پس از اتمام این رشته تحصیلی آغاز به کار کنید و مثال برای شغل های مرتبط

شما می توانید بلافاصله پس از اتمام این رشته تحصیلی شروع به کار کنید. در قسمت زیر مثال برای مشاغل مختلف، یعنی شغل هایی که می توانید پس از اتمام تحصیل درخواست کنید را مشاهده می کنید. در کنار هر شغل یک لینک وجود دارد که اطلاعات عینی در باره وظایف کاری و حقوق/دستمزد آن شغل ارائه می کند.

یک شغل مرتبط یک پیشنهاد برای شغلی است که شما می توانید پس از اخذ دیپلم در رشته فنی و حرفه ای دریافت کنید. اینکه شما چه مهارتی کسب می کنید به ترکیب مواد درسی مورد انتخاب شما در بخش تخصصی رشته تحصیلی بستگی دارد.

مثال برای مشاغل مرتبط پس از اتمام رشته بهره برداری از طبیعت

کار با حیوانات - حیوانات کشاورزی یا سگ، مانند تیماردار حیوانات در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی حیوانات یا شاخه حیوانات آزمایشگاهی، یا تیماردار اسب با شاخه سوارکاری یا مسابقات اسب سواری.

(مطالب بيشتر در باره شغل تيماردار حيوانات. لينک به يک وبسايت ديگر)

کار در کشاورزی یا دامپروری

(مطالب بيشتر در باره شغل کشاورز. لينک به يک وبسايت ديگر.)

کار با ماشین آلات کشاورزی

(مطالب بيشتر در باره شغل اوپراتور ماشين آلات کشاورزی. لينک به يک وبسايت ديگر.)

راهنمای طبیعت

(مطالب بيشتر در باره شغل راهنما. لينک به يک وبسايت ديگر.)

(مطالب بيشتر در باره مشاغل گردشگری. لينک به يک وبسايت ديگر.)

اوپراتور ماشین آلات جنگلداری، خدمات ماشین آلات جنگلداری

(مطالب بيشتر در باره اوپراتور ماشين آلات. لينک به يک وبسايت ديگر.)

جنگلدار

باغبان با شاخه کاشت آزاد، با شاخه محیط های هوای آزاد، با شاخه احداث فضای سبز یا با شاخه پرورش گیاهان.

(مطالب بيشتر در باره شغل باغبانی. لينک به يک وبسايت ديگر.)

کارگزار حیات وحش

مطالب بیشتر در باره وظایف کاری در مشاغل مختلف و پیش بینی آینده مشاغل را در خدمات الفبای یافتن شغل (Hitta yrken A–Ö)

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

(مشاغل مختلف را درخدمات الفبای يافتن شغل جستجو کنيد)

ادامه تحصیل پس از این رشته تحصیلی و واجد شرایط شدن

آیا مایل هستید پس از اتمام این رشته تحصیلی در مدارس عالی و دانشگاهها ادامه تحصیل بدهید؟ این رشته تحصیلی شما را واجد شرایط اساسی برای تحصیلات عالی می کند. پس از اتمام این رشته تحصیلی همچنین از امکان خواندن دوره های آموزشی در مدرسه عالی فنی و حرفه ای و کالج همگانی (folkhögskola) نیز برخوردار می شوید.

من حالا می خواهم یک کار پیدا کنم و بعداً ادامه تحصیل بدهم. من برای یک دوره آموزشی دستیاری دامپزشکی حیوانات کوچک ثبت نام کرده ام، بعداً می توانم برای کار کردن با حیوانات با جثه بزرگتر تحصیل کنم. ولی فکر می کنم از یک جائی شروع کنم.

تیلده/رشته بهره برداری از طبیعت با شاخه تیمار حیوانات را خوانده است