Innehåll på denna sida

Om högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program förbereder dig inför vidare studier på högskola eller universitet.

Högskoleförberedande examen

Ett högskoleförberedande program leder fram till en högskoleförberedande examen. För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha:

  • 2 500 poäng, varav 2 250 ska vara godkända,
  • godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 och
  • ett godkänt gymnasiearbete.

Grundläggande behörighet efter högskoleförberedande program

Du som har en högskoleförberedande examen har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan.

Särskild behörighet till högskolan

Många utbildningar kräver också särskilda förkunskaper som är kopplade till utbildningens innehåll. Vill du till exempel utbilda dig till ingenjör behöver du utöver grundläggande behörighet ha fördjupande kurser inom naturkunskap. Vilka kurser som krävs för särskild behörighet kan skilja sig mellan olika högskolor.

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier och läsa ytterligare kurser. Tänk på att olika skolor kan erbjuda olika kurser inom det som kallas programfördjupning. Därför kan du behöva fråga skolan innan du söker till den om de erbjuder de kurser som du vill kunna läsa. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

/