Innehåll på denna sida

Om lärlingsutbildning i gymnasieskolan

För dig som vill komma ut i arbetslivet tidigt finns möjligheter att gå gymnasieskolans yrkesprogram som lärling. Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan. Det innebär att du går minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram

Lärlingsutbildningen innebär att du går på ett yrkesprogram men lär dig yrkesämnena i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser du fortsatt oftast de gymnasiegemensamma ämnena, till exempel svenska, engelska och historia. Efter att du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen. Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla nationella gymnasieprogram. Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare för att hitta rätt lärlingsutbildning för dig!

Intervju: Olivia valde att gå lärlingsutbildning

Olivia går andra året som lärling på handels- och administrationsprogrammet inom lärlingsakademin. Hon fick tipset om utbildningen av sin studie och yrkesvägledare.

– Jag är väldigt rastlös av mig och trivs bättre med mer praktiskt lärande. Lärlingsakademins motto är 49 procent skola och 51 procent lärande ute på arbetsplats – det lockade mig!

På arbetsplatsen har du nära kontakt med din handledare och tillsammans med lärarna på skolan utformar ni din utbildning på bästa sätt.

Vilka arbetsuppgifter får du träna på din apl?

– Jag tränar mycket på kundbemötande, att i min ålder få en uppfattning om hur vuxna människor kan vara, det är roligt och intressant.

– Andra arbetsuppgifter är till exempel hur man planerar för beställning av varor, lagerhållning och logistik, ja allt som ingår i att driva en butik.

Rekommenderar du andra att välja lärlingsutbildning?

–Ja, jag brukar säga: Välj lärling om du känner att du är mogen att ta steget ut i arbetslivet! För du behöver ta mycket eget ansvar och dessutom ha motivation att plugga mer hemma än vad du gör om du läser ett yrkesprogram som vanligt, säger Olivia.

– Själv går jag oftast på resurstiden som vi har på onsdagar, men det är för att jag har valt flera extrakurser för att få bredare behörighet till att plugga vidare.

Under Olivias studietid har hon en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att hon både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

– En nackdel kan vara att man inte blir lika tight med sina klasskamrater. Nu i tvåan har jag två dagar i veckan med klassen i skolan och tre dagar på arbetsplatsen, förklarar hon.

– Största fördelen är att få vara med i det riktiga arbetslivet. Att redan i min ålder få en uppfattning om hur det är att vara vuxen och jobba.

Fakta om lärlingsutbildning

  • Minst 50 procent av din utbildning sker på en arbetsplats.
  • Du får en yrkesexamen.
  • Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla nationella gymnasieprogram.
  • Du är försäkrad både när du är i skolan och på arbetsplatsen.
  • Du har rätt att få bidrag för måltider och resor.

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du går en gymnasial lärlingsutbildning.

Lärlingsersättning, CSN:s webbplats

/