Innehåll på denna sida

این رشته تحصیلی شما را برای تحصیلات عالی آماده می کند

رشتۀ رستوران و مواد غذائی

دوست دارید برای دیگران تجربه و احساس مطلوبی ایجاد کنید؟ این رشته تحصیلی برای شماست که می خواهید کار عملی با تمرکز بر وعده های غذا انجام دهید.

فیلم: این فیلم رشته علوم انسانی را بطور خلاصه توضیح می دهد (4:46)

موارد زیر را در رشته رستوران و مواد غذائی فرا می گیرید

شما در رشتۀ رستوران و مواد غذائی کار با دست برای آشپزی و شیرینی پزی را یاد می گیرید. شما همچنین تولید و فرآوری مواد غذائی را نیز یاد می گیرید.

شما روش های استادکارانه سنتی و مدرن را در آشپزی حرفه ای، شیرینی پزی و سِرو غذا را یاد می گیرید. تجربه و احساس تمام و کمال یک وعده غذا، فروش، خدمات، بهداشت، علم مواد مغذی، غذای ویژه و سِرو مشروبات الکلی محتوای این رشته تحصیلی را تشکیل می دهند.

شما این شغل را در شرایط واقعی بهمراه دیگران تمرین می کنید. شما همکاری را یاد می گیرید و همچنین توان برخورد با مشتری و ارائه خدمات خوب را نیز گسترش می دهید.

این رشته تحصیلی مطالب نظری را یا کارهای عملی تلفیق می کند. شما بدست گرفتن ابتکار، قابل انعطاف بودن، خلاقیت داشتن و کار کردن مستقل را تمرین می کنید. شما برنامه ریزی می کنید، سازماندهی و اجرا کرده و کیفیت کار را تأمین می کنید.

در این رشته تحصیلی اقتصاد و اداره شرکت نیز گنجانده شده است.

در این رشته اهمیت بسیاری به مسائل محیط کار به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از کار و ساختم یک تندرستی مطلوب داده می شود.

من آشپزی را دوست دارم و تقریباً در تمام طول زندگی انجام داده ام. من کمی در آشپزخانه بزرگ شده ام و همیشه وقتی مادرم آشپزی می کرد شیرینی می پخت همراه او بودم، از اینرو انتخاب این رشته برای من امری طبیعی بود. ولی حتی اگر غذا پختن هم بلد نباشید برای یادگیری به این رشته خوش آمد هستید.

اَکسِل/رشتۀ رستوران و مواد غذائی

اهداف اخذ دیپلم

اهداف دیپلم آنچه را که پس از گرفتن دیپلم در یک رشته دبیرستانی بایستی بلد باشید را توصیف می کند.

Examensmål för restaurang- och livsmedelsprogrammet (skolverket.se)

(اهداف اخذ ديپلم برای رشتۀ رستوران و مواد غذائی. لينک به يک وبسايت ديگر.)

ساختار رشته تحصیلی

در ساختار برنامه ماده های درسی و دوره های آموزشی تشکیل دهنده رشته تحصیلی را مشاهده می کنید. شما همچنین تعداد امتیاز های هر دوره آموزشی را نیز می بینید.

Programstruktur för restaurang- och livsmedelsprogrammet (pdf)

(ساختار رشته فنی صنايع (پ.د.اف) External link, opens in new window.

دو شاخه مختلف

نان و شیرینی پزی

  • شما کار با دست را دز زمینه نان و شیرینی پزی یاد می گیرید. این شاخه تحصیلی امکان کار بطور مثال بعنوان نانوا و شیرینی پز را ایجاد می کند.

آشپزخانه و سِرو غذا

  • شما آشپزی در رستوران، سِرو غذا و کار در بار مشروب را یاد می گیرید. این شاخه تحصیلی امکان کار بطور مثال بعنوان آشپز یا گارسون را ایجاد می کند.

من دوست دارم خیلی خلاقیت داشته باشم و یک عالمه کار انجام دهم. هیچ روزی شبیه روز دیگر نیست.

اَکسِل/رشتۀ رستوران و مواد غذائی

پایان نامه دبیرستانی

در پایان رشتۀ فنی صنایع یک پروژه دبیرستانی در زمینه شاخه مورد انتخاب خود انجام می دهید. در این پروژه نشان می دهید که معلومات لازمه برای آغاز کار در رشته ای خوانده اید را دارا هستید.

آموزش در محل کار

بخش هایی از این رشته تحصیلی در یک یا چند محل کار به مدت حداقل 15 هفته برگزار می شود که به آنArbetsplatsförlagt lärande) apl - آموزش در محل کار) گفته می شود. این بخش از بخش های مهم این رشته تحصیلی است. Apl برای شما تجربه و ضمناً تماس هایی ایجاد می کند که شما می توانید از آنها هنگام جستجوی کار استفاده کنید.

دوره آموزشی کارورزی

اگر مدرسه دوره آموزشی کارورزی دبیرستانی را در این رشته تحصیلی ارائه می کند شما می توانید آنرا انتخاب کنید. مفهوم این امر آنست که شما معلومات مشابه را کسب می کنید ولی حداقل نیمی از دوره تحصیلات خود را در یک یا چند محل کار می گذرانید.

پس از اتمام این رشته تحصیلی آغاز به کار کنید و مثال برای شغل های مرتبط

شما می توانید بلافاصله پس از اتمام دوره تحصیلی شروع به کار کنید. در قسمت زیر مثال برای مشاغل مختلف، یعنی شغل هایی که می توانید پس از اتمام تحصیل درخواست کنید را مشاهده می کنید. در کنار هر شغل یک لینک وجود دارد که اطلاعات عینی در باره وظایف کاری و حقوق/دستمزد آن شغل ارائه می کند.

نانوا و شیرینی پز

Mer om yrket bagare och konditor

(مطالب بيشتر در باره شغل نانوا و شيرينی پز. لينک به يک وبسايت ديگر.)

آشپز

Mer om yrket kock

(مطالب بيشتر در باره شغل آشپز . لينک به يک وبسايت ديگر.)

گارسون

Mer om yrket servitör och servitris

(مطالب بيشتر در باره شغل گ ارسونی. لينک به يک وبسايت ديگر)

مطالب بیشتر در باره وظایف کاری در مشاغل مختلف و پیش بینی آینده مشاغل را در خدمات الفبای یافتن شغل (Hitta yrken A–Ö).

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö

.) جستجو کنيد (Hitta yrken A–Ö) (مشاغل مختلف را در خدمات الفبای يافتن شغل

ادامه تحصیل پس از این رشته تحصیلی و واجد شرایط شدن

آیا مایل هستید پس از اتمام این رشته تحصیلی در مدارس عالی و دانشگاهها ادامه تحصیل بدهید؟ این رشته تحصیلی شما را واجد شرایط اساسی برای تحصیلات عالی می کند. پس از اتمام این رشته تحصیلی همچنین از امکان خواندن دوره های آموزشی در مدرسه عالی فنی و حرفه ای و کالج همگانی (folkhögskola) نیز برخوردار می شوید.

Använd behörighetsvisaren för att se vilka program du kan bli behörig till efter programmet.

(از ابزار نشانگر واجد شرايط بودن استفاده کنيد تا مشاهده کنيد پس از اتمام اين رشته تحصيلی واجد شرايط برای ادامه تحصيل در چه رشته هايی هستيد)

اطلاعات بیشتر پیرامون دبیرستان

Mer om hur gymnasieskolan fungerar

(مطالب بیشتر پیرامون نحوه کار دبیرستان)

Plugga och jobba med hälsan i behåll

(با حفظ تندرستی خود درس بخوانید و کار کنید)