Särskilda varianter

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Gymnasieutbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Särskilda varianter inom det estetiska området ska ställa särskilda förkunskapskrav och använda kompletterande urvalsgrunder i form av prov. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.

Här hittar du Skolverkets listor på godkända skolor som har särskilda varianter

/