Innehåll på denna sida

Fakta och tips när du ska välja gymnasieutbildning

Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Men det viktigaste är att du trivs och väljer ett program som du tycker är intressant. Chansen är då större att du går klart hela programmet. Det är du som ska trivas under dina tre år i gymnasiet. Viktigast av allt - tänk inte på valet som att du väljer hela din framtid.

Tips när du väljer gymnasieprogram

Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Men det viktigaste är att du trivs och väljer ett program som du tycker är intressant. Chansen är då större att du går klart hela programmet. Det är du som ska trivas under dina tre år i gymnasiet. Viktigast av allt - tänk inte på valet som att du väljer hela din framtid.

Gör ditt gymnasieval med både hjärta och hjärna

För att du ska kunna göra ett val som passar för just dig finns det några punkter som kan vara bra att utgå ifrån.

Ta reda på alternativen

Läs på om de olika gymnasieprogrammen. Inte bara vad de heter utan också vad man läser på programmet och vad man kan göra efteråt.

Bli medveten om dig själv

Fundera över vad som är viktigt för dig. Vilka är dina intressen? Vad är du bra på? Vad passar dig?

Det kan också vara bra att tänka över varför ett program känns intressant eller ointressant. Är det för att din familj tycker så, för att din kompis tänker så eller på grund av någon lärare? Glöm inte att det är du som ska trivas och valet är ditt eget.

Fatta beslut

När du har tillräcklig kunskap om både alternativen och dig själv funderar du över vilket program som passar bäst för dig och bestämmer dig för vilket du vill gå i första hand.

Genomför beslutet

Gör din ansökan och rangordna dina val.

Film: Att välja till gymnasiet (tid 18:00 min)

I filmen diskuterar elever i årskurs nio gymnasievalet med elever i gymnasieskolan och studie- och yrkesvägledare.

Film: Hur gör jag ett bra val? (tid 9:27 min)

I filmen ger Skolverkets studievägledare tips och råd om hur du kan tänka.

Tips när du väljer gymnasieskola

Skolor kan ha olika profiler

Valfriheten har gjort att skolor profilerar sig på olika sätt. De vill kanske satsa på något de är extra bra på och förstås också locka elever. Fundera på vad som passar dig.

Skolor kan ha olika resultat

Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens tillsyn visar att skolor skiljer sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som påverkar resultaten.

Men oavsett vilka elever som går går på skolan ska den ha bra undervisning och vara en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa.

Kursutbud - Ditt val av gymnasieskola kan påverka din behörighet till vidare studier

Kursutbudet inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola. Alla kurser som krävs för att du ska få den särskilda behörigheten du vill ha erbjuds inte alltid. Kolla därför kursutbudet när du väljer skola.

Var ligger skolan?

Det är lätt att tänka att du kommer att orka resa en bit för att gå i en viss skola. För säkerhets skull kan det vara bra att testa resvägen och tänka dig in i att du ska orka göra resan varje dag under tre års tid.

Vilka resurser finns på skolan?

Studie- och yrkesvägledare

På alla skolor ska det finns tillgång till studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare kan ge dig stöd och vägledning kring dina studier och hjälpa dig att fundera över vad du vill göra efter gymnasieskolan.

Idrottssal

Alla skolor har inte en egen idrottssal utan en del hyr in sig i någon annans lokal. Hur ser det ut på skolan du är intresserad av?

Kurator, skolläkare, skolsköterska, psykolog

På skolan ska det finnas tillgång till ett elevhälsoteam. Med det menas att du ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. De arbetar för att du som elev ska må bra under din studietid. På vissa skolor är de som arbetar i elevhälsoteamet anställda på skolan.

Skolbibliotek

Alla gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Men alla skolor har inte ett eget bibliotek. Hur ser det ut på skolan du är intresserad av?

Maten i skolan

Det är din hemkommun som bestämmer om maten i gymnasieskolan är gratis eller om du behöver betala för skollunch. Det gäller även om du går i en fristående skola.

Det kan skilja sig mellan skolor var maten lagas, vissa skolor har ett eget kök, andra skolor beställer maten.

Individuella val och val av språk

Inom det individuella valet kan du läsa vilka kurser du vill av dem som skolan erbjuder. Vilka kurser du kan välja mellan skiljer sig åt mellan olika skolor.

Vilka språk du kan läsa på skolan kan också skilja sig åt mellan skolor. Är du intresserad av ett särskilt språk är det bra att ta reda på vilka skolor som erbjuder det.

Ta reda på mer om skolor med hjälp av Hitta och jämför gymnasieskolor

På Utbildningsguiden finns verktyget Hitta och jämför gymnsieskolor.

Hitta och jämför gymnasieskolor

Hur många lärare är det per elev och vilken utbildning har lärarna?

Lärarnas utbildning och behörighet är viktiga för att du ska lära dig så mycket som möjligt. I Hitta och jämför gymnasieskolor kan du jämföra skolor. Du kan se hur stor andel av lärarna som har rätt utbildning och behörighet. Du kan också se hur många elever per lärare det är.

Hur har det gått för tidigare elever på skolan?

Du kan jämföra skolor och titta på slutbetyg, resultat på nationella prov och andelen elever som har blivit behöriga till högskolan.

Hur trivs eleverna på skolan?

I Hitta och jämför gymnsieskolor kan du titta på hur eleverna på skolan har svarat i Skolinspektionens enkät. Där ser du hur eleverna trivs och om de får tillräckligt med stöd för att klara sin utbildning.

Förslag på frågor till skolan

Här kommer förslag på sådant som kan vara intressant att ta reda på mer om genom att fråga skolan. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och vilka frågor du vill ha svar på när du har kontakt med skolan eller går på skolans öppna hus.

Undervisningen

 • Verkar skolan ha höga ambitioner för alla elever?
 • Hur arbetar skolan för att alla elever ska nå målen?
 • Om någon elev vill gå snabbare framåt – hur hanterar skolan det?
 • Vad har man för arbetssätt på skolan? Är det något speciellt skolan vill lyfta fram?
 • Hur arbetar skolan för att få arbetsro på lektionerna?
 • Om du är intresserad av en skola med speciell profil – ta reda på hur mycket tid som faktiskt ägnas åt profilämnet.
 • De olika programmen och inriktningarna ger olika behörigheter till vidare studier. I vissa fall måste du själv aktivt välja att läsa olika kurser inom programmet. Du behöver ta reda på om skolan ger möjlighet att läsa in olika behörighetsgivande kurser.
 • Vilka arbetsplatser har skolan kontakt med för elevernas arbetsplatsförlagda lärande på yrkesprogrammen och lärlingsutbildningen?

Särskilt stöd

 • Elever som har behov av särskilt stöd – hur arbetar skolan med dem?

Lokaler, skolmat och resväg

 • Är det en stor eller liten skola, och vad passar mig bäst?
 • Hur ser lokaler för olika ämnen, raster och skolgården ut? Finns alla lokaler i skolan eller ligger de någon annanstans?
 • Skolmaten – var lagas den? Kostar den något? Finns det en matsal eller får eleverna måltidskuponger?
 • Avståndet till skolan och eventuell resväg.

Personalen och ledarskapet på skolan

 • Trivs lärarna, hur ser personalomsättningen ut?
 • Hur ser tillgången till skolhälsovård, kurator, psykolog och studie- och yrkesvägledare ut?
 • Rektors ledarskap, vilka områden lyfter rektor upp som viktiga?

Arbetet mot mobbning

 • Hur ser skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling ut?

Nöjdhet och resultat

 • Hur nöjda är eleverna som går på skolan? Fråga efter resultat från enkäter eller andra undersökningar.
 • Vad säger Skolinspektionens senaste granskning av skolan?
 • Fråga vad före detta elever gör efter utbildningen, har de jobb och inom vilken bransch?

Känns det svårt? Ta stöd av en studie- och yrkevägledare

Känner du att det är svårt att välja? Du kanske har många alternativ att välja mellan, eller så är det tvärtom – att ingenting känns rätt? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få stöd och hjälp att välja.

Plugga och jobba med hälsan i behåll

En del utbildningar och yrken kan innebära hälsorisker för vissa personer. På Jobba frisk kan du läsa om medicinska aspekter på gymnasievalet, alltså vilka hälsorisker som kan finnas med att välja ett visst program eller ett visst yrke.

Medicinska aspekter på gymnasievalet, jobbafrisk.se

Jobbguide – risker i olika yrken, jobbafrisk.se

/