Innehåll på denna sida

Fakta och tips när du ska välja gymnasieutbildning

Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Men tänk så här: Vad tycker jag är kul och intressant?

Det viktigaste är att du trivs och orkar gå klart. Om du väljer ett program du tycker är intressant är chansen större att du fullföljer hela programmet.

Gör ditt gymnasieval med både hjärta och hjärna

För att du ska kunna göra ett val som passar för just dig finns det några utgångspunkter som kan vara bra att utgå ifrån

 • Ta reda på alternativen
 • Bli medveten om dig själv
 • Fatta beslutet
 • Genomför beslutet.

Ta reda på alternativen

Läs på om de olika gymnasieprogrammen. Inte bara vad de heter utan också vad man läser på programmet och vad man kan göra efteråt.

Välj det som är rätt för dig

Fundera över vad som är viktigt för dig. Vilka är dina intressen? Vad är du bra på? Vad passar dig?

Det kan också vara bra att tänka över varför ett program känns intressant eller ointressant. Är det för att din familj tycker så, för att din kompis tänker så eller på grund av någon lärare? Glöm inte att det är du som ska trivas och valet är ditt eget.

Tänk inte så mycket på att andra ska bli nöjda - det är du som ska trivas under dina tre år i gymnasiet. Viktigast av allt - tänk inte på valet som att du väljer hela din framtid.

Fråga människor som du känner om de sysslar med det som de trodde att de skulle göra när de var 15 år. Du kommer att märka att många har ändrat sig på vägen. Det viktiga nu är att fundera på vad du är nyfiken på och välja med både hjärta och hjärna. Vilket program du än väljer, kommer du att ha nytta av det i framtiden.

Fatta beslut

När du har tillräcklig kunskap om både alternativen och dig själv funderar du över vilket program som passar bäst för dig och bestämmer dig för vilket du vill gå i första hand.

Genomför beslutet

Gör din ansökan och rangordna dina val.

Känns det svårt? Ta stöd av en studie- och yrkevägledare

Känner du att det är svårt att välja? Du kanske har många alternativ att välja mellan, eller är det tvärtom - ingenting känns rätt? Då ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola och få stöd. Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att strukturera dina tankar och presentera alternativ.

Film: Att välja till gymnasiet (tid 18:00 min)

I filmen diskuterar elever i årskurs nio gymnasievalet med elever i gymnasieskolan och studie- och yrkesvägledare.

Film: Hur gör jag ett bra val? (tid 9:27 min)

I filmen ger Skolverkets studievägledare tips och råd om hur du kan tänka.

Checklista för ditt gymnasieval

Med lite grundarbete kan du öka chanserna för att ditt gymnasieval ska bli så rätt som möjligt. Här har vi punktat några saker som kan vara bra att tänka på inför ditt val av gymnasieprogram och gymnasieskola. Ta reda på fakta! Ställ frågor och jämför olika alternativ.

Du själv

Skriv ner vad som är viktigt för just dig och jämför med vad skolorna erbjuder. Kanske vill du kunna läsa ett visst språk? Kunna syssla med en speciell idrott? Eller arbeta enligt ett visst arbetssätt? Skjut inte upp gymnasievalet till sista sekunden, utan ge dig själv god tid att ta reda på mer om olika alternativ.

Utbildningens innehåll

Om du väljer en utbildning du verkligen är intresserad av är chansen större att det går bra. När du gör ditt val, titta noga på utbildningens innehåll och se till att du får med dig det du behöver ut i arbetslivet och inför vidare studier.

Studier

Planerar du att läsa vidare efter gymnasieskolan? Kontrollera vilken behörighet du kan komma att behöva och jämför med vad du läser på på de olika gymnasieprogrammen och vilka kurser gymnasieskolan erbjuder att välja mellan. Du kan söka bland utbildningar du kan gå efter gymnasieskolan i den kommande söktjänsten där du kan söka utbildningar för vuxna. Där ser du även vilken behörighet du behöver för att gå utbildningen.

Arbete

Alla utbildningar ska så klart leda fram till ett jobb så småningom. På Arbetsförmedlingens webbplats finns information som beskriver olika yrken och även prognoser över framtidsutsikter för olika yrken. Framtidsutsikter för olika yrken innebär hur lätt det är att få jobb inom ett yrke på kort och lång sikt. Tänk på att en prognos alltid är en gissning men att det ändå kan vara bra att veta hur prognosen ser ut när du ska göra ditt gymnasieval och väljer mellan olika program och yrken.

Hitta yrken A-Ö

Egna val

Vad erbjuder skolan för möjligheter att välja bland olika kurser?

Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

Språk

Vilka språk erbjuder skolan? Språk är en värdefull kompetens som du har nytta av hela livet. Observera att högre kurser i engelska och moderna språk ger extra poäng när du söker till högskolan.

Gå klart!

Undersökningar visar att den som har absolut sämst utgångspunkt på arbetsmarknaden är den som hoppat av gymnasieskolan och aldrig slutfört den. Även om det känns motigt ibland - försök att slutföra dina studier och ta ut en examen. Se till att få hjälp från skolan om det kör ihop sig med något eller flera ämnen. Kontakta din mentor, studie- och yrkesvägledaren, en lärare du har förtroende för eller kuratorn.

Tips när du väljer gymnasieskola

Skolor kan ha olika profiler

Valfriheten har gjort att skolor profilerar sig på olika sätt. De vill kanske satsa på något de är extra bra på och förstås också locka elever. Fundera på vad som passar dig.

Skolor kan ha olika resultat

Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens tillsyn visar att skolor skiljer sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som påverkar resultaten.

Men oavsett vilka elever som går går på skolan ska den ha bra undervisning och vara en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa.

Kursutbud - Ditt val av gymnasieskola kan påverka din behörighet till vidare studier

Kursutbudet inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola. Alla kurser som krävs för att du ska få den särskilda behörigheten du vill ha erbjuds inte alltid. Kolla därför kursutbudet när du väljer skola.

Hur ska man veta vilken skola som är bra?

För att du ska få en helhetsbild av en skola krävs det att du tar reda på fakta och funderar över vad du själv tycker är viktigt. I sökverktyget Hitta och jämför gymnasieskolor kan du jämföra olika skolor och program utifrån till exempel lärarnas utbildning, elevernas betygsresultat och resultat på nationela prov.

Hitta och jämför gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor

Förslag på frågor till skolan

Det finns många saker som inte mäts i Skolverkets statistik men som har betydelse för skolors kvalitet. Här kommer förslag på sådant som kan vara intressant att ta reda på mer om genom att fråga skolan. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och vilka frågor du vill ha svar på när du har kontakt med skolan eller går på skolans öppna hus.

Undervisningen

 • Verkar skolan ha höga ambitioner för alla elever?
 • Hur arbetar skolan för att alla elever ska nå målen?
 • Om någon elev vill gå snabbare framåt – hur hanterar skolan det?
 • Vad har man för arbetssätt på skolan? Är det något speciellt skolan vill lyfta fram?
 • Hur arbetar skolan för att få arbetsro på lektionerna?
 • Om du är intresserad av en skola med speciell profil – ta reda på hur mycket tid som faktiskt ägnas åt profilämnet.
 • De olika programmen och inriktningarna ger olika behörigheter till vidare studier. I vissa fall måste du själv aktivt välja att läsa olika kurser inom programmet. Du behöver ta reda på om skolan ger möjlighet att läsa in olika behörighetsgivande kurser.
 • Vilka arbetsplatser har skolan kontakt med för elevernas arbetsplatsförlagda lärande på yrkesprogrammen och lärlingsutbildningen?

Särskilt stöd

 • Elever som har behov av särskilt stöd – hur arbetar skolan med dem?

Lokaler, skolmat och resväg

 • Är det en stor eller liten skola, och vad passar mig bäst?
 • Hur ser lokaler för olika ämnen, raster och skolgården ut? Finns alla lokaler i skolan eller ligger de någon annanstans?
 • Skolmaten – var lagas den? Kostar den något (på gymnasieskolan)? Finns det en matsal eller får eleverna måltidskuponger?
 • Avståndet till skolan och eventuell resväg.

Personalen och ledarskapet på skolan

 • Trivs lärarna, hur ser personalomsättningen ut?
 • Hur ser tillgången till skolhälsovård, kurator, psykolog och studie och yrkesvägledare ut?
 • Rektors ledarskap, vilka områden lyfter rektor upp som viktiga?

Arbetet mot mobbning

 • Hur ser skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling ut?

Nöjdhet och resultat

 • Hur nöjda är eleverna som går på skolan? Fråga efter resultat från enkäter eller andra undersökningar.
 • Vad säger Skolinspektionens senaste granskning av skolan?
 • Fråga vad före detta elever gör efter utbildningen, har de jobb och inom vilken bransch?

Plugga och jobba med hälsan i behåll

En del utbildningar och yrken kan innebära hälsorisker för vissa personer. På Jobba frisk kan du läsa om medicinska aspekter på gymnasievalet, alltså vilka hälsorisker som kan finnas med att välja ett visst program eller ett visst yrke.

Medicinska aspekter på gymnasievalet, jobbafrisk.se

Jobbguide – risker i olika yrken, jobbafrisk.se

/