Regler vid val av gymnasieskola

Hemkommunen ska erbjuda utbildning

Hemkommunen, den kommun där eleven är folkbokförd, ska erbjuda utbildning för alla ungdomar som enligt skollagen har rätt att gå i gymnasieskolan. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt som möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Hemkommunen ska i första hand ta emot de sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. Utöver detta har behöriga sökande i vissa fall rätt att bli mottagna i första hand i en annan kommun än sin hemkommun.

Fristående skolor ska vara öppna för alla

Ungdomar kan även söka till en fristående gymnasieskola i eller utanför hemkommunen. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla ungdomar som har rätt att gå i gymnasieskolan. Om det finns fler sökanden än platser vid en fristående gymnasieskola ska urvalet göras på samma sätt som till en utbildning vid en offentlig gymnasieskola, vanligtvis utifrån den sökandes betyg från grundskolan.

Senast uppdaterad 13 januari 2022