Program i anpassade gymnasieskolan

Det finns nationella program, individuella program, idrottsutbildningar, särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.

Nationella program

Det finns nio nationella program. De nationella programmen har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i.

Programmet för:

Övriga utbildningar

Utöver de nationella programmen finns det individuella program, idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Övriga utbildningar