Om anpassad gymnasieskola på lätt svenska

Anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i anpassad gymnasieskola.

I anpassad gymnasieskola finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå anpassad gymnasieskola som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

  • engelska,
  • estetiska ämnen som bild och musik,
  • historia,
  • idrott och hälsa,
  • matematik,
  • naturkunskap,
  • religionskunskap,
  • samhällskunskap och
  • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I anpassad gymnasieskola ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisearbete i anpassad gymnasieskoa,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med anpassad gymnasieskola
får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.
Där står

  • det program som du har gått
  • de kurser som du läst
  • dina betyg
  • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
  • och vad ditt gymnasiearbete i appassad gymnasieskola handlar om.
Senast uppdaterad 27 juni 2023