Innehåll på denna sida

Lär dig på en arbetsplats

På alla nationella program inom anpassade gymnasieskolan ingår kontakt med arbetslivet. Alla elever har arbetsplatsförlagt lärande (APL) i olika omfattning. Du kan också välja att genomföra utbildningen som lärling på en eller flera arbetsplatser.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning tillbringar du minst 22 veckor på en eller flera arbetsplatser, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du genomför hela kurser eller delar av kurser på en arbetsplats. Du får också erfarenhet av hur det fungerar på olika arbetsplatser och får prova olika arbetsuppgifter för att du ska bli väl förberedd för arbetslivet efter skolan.

Att vara lärling i anpassade gymnasieskolan

Du kan välja att gå din utbildning i anpassade gymnasieskolan som lärling. Genom att vara lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en eller flera olika arbetsplatser med studier i skolan.

Du tillbringar minst hälften av din utbildningstid på en arbetsplats. Innehållet i utbildningen är detsamma som vid skolförlagd utbildning. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning i anpassad gymnasieskola är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats.

På arbetsplatsen gör du minst hälften av din yrkesutbildning och din yrkeslärare på skolan har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt.

Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från anpassade gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

/