Arbetsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (apl). En elev i gymnasiesärskolan kan gå utbildningen antingen på en skola eller på en eller flera arbetsplatser.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande på ett program som eleven genomför på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla apl i minst 22 veckor.

För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka på en arbetsplats anses motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid.

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Inom de nationella programmen i gymnasiesärskolan kan gymnasial lärlingsutbildning börja det första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

Senast uppdaterad 20 september 2019