Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är till för dig som vill arbeta med bild, musik, dans och teater.

Film: Film som kort beskriver programmet för estetiska verksamheter (2:59)

Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritidsverksamheter men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom konstnärlig verksamhet.

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på.

Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.
Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det.

Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika verktyg, material och metoder när du skapar.

På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Programstruktur för estetiska verksamheter (pdf) länk till annan webbplats

 

The programme for Aesthetic Activities in other languages

Programmet för estetiska verksamheter, arabiska. (pdf, 188 kb)PDF

Programmet för estetiska verksamheter, dari (pdf, 162 kb)PDF

Programmet för estetiska verksamheter engelska (pdf, 164 kb)PDF

Programmet för estetiska verksamheter farsi (pdf, 191 kb)PDF

Programmet för estetiska verksamheter, franska. (pdf, 143 kb) PDF

Programmet för estetiska verksamheter, kurmanji. (pdf, 151 kb) PDF

Programmet för estetiska verksamheter, pashto. (pdf, 195 kb) PDF

Programmet för estetiska verksamheter, polska. (pdf, 192 kb) PDF

Programmet för estetiska verksamheter, somaliska. (pdf, 118 kb) PDF

Programmet för estetiska verksamheter, spanska. (pdf, 186 kb) PDF

Senast uppdaterad 10 september 2021