Särskilda varianter

En särskild variant i gymnasiesärskolan är en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Senast uppdaterad 06 maj 2021