Särskilda varianter

En särskild variant i gymnasiesärskolan är en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 19 september 2019