Om gymnasiesärskolan (anpassad gymnasieskola) på lätt svenska

Gymnasiesärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i gymnasiesärskolan.

I gymnasiesärskolan finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå gymnasiesärskolan som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska,
 • estetiska ämnen som bild och musik,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I gymnasiesärskolan ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisesärskole-arbete,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiesärskolearbete når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med gymnasiesärskolan
får du ett gymnasiesärskolebevis.
Där står:

 • det program som du har gått,
 • de kurser som du läst,
 • dina betyg,
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
 • och vad ditt gymnasiesärskolearbete handlar om.
Senast uppdaterad 24 oktober 2022