Antagningsregler och meritvärde

Här hittar du de regler som gäller för ansökan till gymnasieskolan och information om hur du räknar ut ditt meritvärde.

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

 • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
 • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
 • ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Komma in på yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Komma in på högskoleförberedande program

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha:

 • godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
 • engelska,
 • matematik och
 • i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen och det humanistiska programmet ska
- fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion

naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska
- tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi

estetiska programmet är
- de nio ämnena är valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma

särskild variant
- det kan ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Om du inte är behörig

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

Information om introduktionsprogram

Många kommuner anordnar sommarkurser. Sommarkurserna ges för att du som elev ska kunna läsa upp betygen under sommaren och på så vis bli behörig.

Studie- och yrkesvägledaren på skolan kan informera dig om de olika möjligheterna.

Så här räknar du ut ditt meritvärde

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör skolan ett urval baserat på meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in. För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärdena:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt)

Du får mer meritpoäng för moderna språk

Den som har läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

Information om språkval och meritpoäng

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 24 september 2020