Gymnasieskolans program

Det finns 18 nationella program. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande.

Nationella program

Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Alla program är treåriga och från samtliga kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Högskoleförberedande och yrkesprogram

 • Högskoleförberedande program

  Ekonomiprogrammet

 • Högskoleförberedande program

  Estetiska programmet

 • Högskoleförberedande program

  Humanistiska programmet

 • Högskoleförberedande program

  Naturvetenskapsprogrammet

 • Högskoleförberedande program

  Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Högskoleförberedande program

  Teknikprogrammet

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Dekorationsbild

De fyra introduktionsprogrammen

Övriga utbildningar

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB). lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Riksrekryterande utbildningar

Andra utbildningar