HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM SOM LEDER TILL EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN

Samhällsvetenskapsprogrammet_ny

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media eller psykologi?
Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning som leder till en högskoleförberedande examen.

Film: Film som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (2:50)

Det här lär du dig på samhällsvetenskapsprogrammet

Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar också det svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (pdf)länk till annan webbplats

Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (pdf)länk till annan webbplats

Läs mer om hur gymnasieskolan fungerar

Inriktningar

Beteendevetenskap

  • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

  • Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Du lär dig hur användande av medieteknik kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt, både praktiskt och i teorin.

Samhällsvetenskap

  • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Efter programmet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Behörighet till studier efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Använd behörighetsvisaren för att se exempel på program du är behörig att söka efter programmetlänk till annan webbplats

About Social Science Programme in other languages

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

Samhällsvetenskapsprogrammet på arabiskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på dariPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på engelskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på farsi (persiska)PDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på franskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på kurmanjiPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på pashtoPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på polskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på somaliskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på spanskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på tigrinjaPDF

Senast uppdaterad 15 oktober 2021