Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Film: Film som kort beskriver humanistiska programmet (5:02)

 Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Två olika inriktningar

Kultur

 • Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

 • Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur gymnasieskolan fungerar

Det här lär du dig på programmet

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Så är programmet upplagt

På Humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • filosofi,
 • moderna språk och
 • människans språk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • geografi,
 • klassiska språk,
 • matematik,
 • moderna språk,
 • mediekommunikation,
 • pedagogik,
 • psykologi och
 • sociologi.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Gymnasiearbete

I slutet av Humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Om humanistiska programmet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

Humanistiska programmet på arabiska Pdf, 411.5 kB.

Humanistiska programmet på dari Pdf, 260.9 kB.

Humanistiska programmet på engelska Pdf, 471.1 kB.

Humanistiska programmet på farsi (persiska) Pdf, 406.9 kB.

Humanistiska programmet på franska Pdf, 240.4 kB.

Humanistiska programmet på kurmanji Pdf, 137 kB.

Humanistiska programmet på pashto Pdf, 273.7 kB.

Humanistiska programmet på polska Pdf, 290.2 kB.

Humanistiska programmet på somaliska Pdf, 317.9 kB.

Humanistiska programmet på spanska Pdf, 236 kB.

Humanistiska programmet på tigrinja Pdf, 241.8 kB.

Senast uppdaterad 21 oktober 2021