Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.

Film: Film som kort beskriver teknikprogrammet (3:31)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Fem olika inriktningar

Design och produktutveckling

 • Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

 • Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

 • Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

Samhällsbyggande och miljö

 • Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

 • Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för teknikprogrammet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Programstruktur för teknikprogrammet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Ett fjärde år - bli gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om att bli gymnasieingenjör

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fysik,
 • kemi och
 • teknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • arkitektur,
 • bild,
 • biologi,
 • ellära,
 • eventteknik,
 • filosofi,
 • fysik,
 • geografi,
 • historia,
 • hållbart samhälle,
 • medicinsk teknik,
 • nätverksteknik,
 • pedagogik,
 • programmering,
 • psykologi,
 • svenska och
 • webbteknik.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete

I slutet av teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Om teknikprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

Teknikprogrammet på arabiska Pdf, 346.9 kB.

Teknikprogrammet på dari Pdf, 248.3 kB.

Teknikprogrammet på engelska Pdf, 454.5 kB.

Teknikprogrammet på farsi (persiska) Pdf, 343.3 kB.

Teknikprogrammet på franska Pdf, 222.3 kB.

Teknikprogrammet på kurmanji Pdf, 161.3 kB.

Teknikprogrammet på pashto Pdf, 257.7 kB.

Teknikprogrammet på polska Pdf, 272.3 kB.

Teknikprogrammet på somaliska Pdf, 290.3 kB.

Teknikprogrammet på spanska Pdf, 221.9 kB.

Teknikprogrammet på tigrinja Pdf, 219 kB.

Senast uppdaterad 10 mars 2021